Konut Sigortası

Konut sigortası evinizi ve evinizin içindeki eşyaları; deprem, yangın, hırsızlık ve su baskını gibi çeşitli doğal ve yapay afetler karşısında belli bir ücret karşılığında garanti altına alan bir sigorta türüdür. Konut sigortasının hiçbir zorunluluğu bulunmamakta ve isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan ç ek ücret (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türüdür. TSS, yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe sunar.

İnşaat Sigortası

Uzun yıllar süren, büyük emeklerle hayata geçirdiğin yaşam alanları, inşaat süresince pek çok riskle karşı karşıya kalır. Peki, sen bu olası risklere karşı önlem alıyor musun? Bu noktada devreye giren inşaat sigortası, inşaat sigortası genel şartları doğrultusunda inşaat tamamlanana kadar meydana gelen, beklenmedik zararlara karşı güvence sağlayan bir mühendislik sigortası türüdür.

Kasko

Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya tamamen karşılar.

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, kara yollarında seyir halindeyken meydana gelen kazalarda karşı tarafta oluşabilecek zararların karşılanmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Trafik sigortasının amacı, maddi ve bedensel hasar oluşması durumunda kayıpları en aza indirmek ve hakları koruyabilmektir.

Ortak Alan Sigortası

Ortak Alan Paket Poliçesi Nedir? Bu poliçe, apartman ya da sitelerin ortak kullanılan alanlarını ve muhteviyatını, satın alınan teminatlar dahilindeki risklere karşı güvence altına alan bir yangın sigortası çeşididir.

Özel Konut Sigortası

Konut sigortası evinizi ve evinizin içindeki eşyaları; deprem, yangın, hırsızlık ve su baskını gibi çeşitli doğal ve yapay afetler karşısında belli bir ücret karşılığında garanti altına alan bir sigorta türüdür. Konut sigortasının hiçbir zorunluluğu bulunmamakta ve isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta türüdür.

Doğum Paketi

Doğum sigortası; özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına eklenen ücretli bir ek teminattır. Doğum teminatı kapsamında yer alan sağlık hizmetlerinden yararlanmak için poliçe başlangıç tarihinden itibaren hamile olmamanız gereken bekleme süresini doldurmanız gerekir.

Anlaşmalı Acenteler

Teklif Formu