Özel konut sigortası nedir?

Konut sigortası evinizi ve evinizin içindeki eşyaları; deprem, yangın, hırsızlık ve su baskını gibi çeşitli doğal ve yapay afetler karşısında belli bir ücret karşılığında garanti altına alan bir sigorta türüdür. Konut sigortasının hiçbir zorunluluğu bulunmamakta ve isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta türüdür.

Özel konut sigortası neleri kapsar?

Konut Sigortası Neleri Kapsar? Konut sigortası; yangın, deprem, hırsızlık, sel, su baskını, binadaki dahili suyun verdiği zararlar, cam kırılması ve poliçedeki teminatlara göre değişen güvenceleri kapsar.

Özel konut sigortası DASK yerine geçer mi?

Konut Sigortası Dask Yerine Geçer mi? Konut sigortası ve ZDS iki farklı sigorta türüdür. Devlet tarafından yaptırılması zorunlu kılınan Zorunlu Deprem Sigortası’nın yerine konut sigortası geçemez. Aynı zamanda, deprem teminatı içerse dahi konutla ilgili herhangi bir yasal işlemde de konut sigortası kabul edilmez.

Özel konut sigortası zorunlu mu?

Konut sigortası zorunlu mu sorusunun cevabı olarak bu sigorta türünün isteğe bağlı olduğu verilebilir. Ancak yasal bir zorunluluğu olmasa dahi konut sigortası geniş kapsamlı güvenceler sunar. Poliçe kapsamındaki durumlarda yapılan konut sigortası hasar ödemesi ile karşılaşacağınız finansal zorlukların önüne geçilir.