Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya tamamen karşılar.

Kasko nedir?

Kara taşıtları sigortası ya da kısaca kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi. Trafik sigortasından farklı olarak, poliçe sahibinin kendi aracının hasarını da kısmen veya tamamen karşılar.

Trafik sigortası ve kasko farkı nedir?

Trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafın zararını karşılarken, kasko ise sizin zararınızı karşılar. Trafik sigortasını yaptırmak zorunludur, kasko ise isteğe bağlı yaptırılabilir. Kasko ise isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Kasko sigortası neyi karşılar?

Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda ve ferdi kayıplarda sigortalıya tazminat ödenmesi için yapılır. Kasko; trafik sigortasının aksine karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır.

Kasko tüm hasarı karşılar mı?

Kasko sigortasının temel görevi, aracınızın hasarını karşılamasıdır. Yani kusurlu taraf siz olsanız dahi kasko aracınızın hasarını karşılar. Karşı tarafın hasarı ise trafik sigortası tarafından karşılanır.

Kasko hangi durumda karşılamaz?

Kasko sigortası, her kazada oluşan hasarı karşılamaz. Taşıma haddini aşan araçlarda oluşan hasarlar, modifiye işlemleri sırasında yaşanan hasarlar ve periyodik bakımın yapılmaması gibi durumlarda aracın alacağı hasar kasko sigortası kapsamına girmiyor.

Kaskolu araç pert olursa ne olur?

Pert kaydı alan bir aracın kaskosu bulunması halinde, araç tamir bedelleri ve rayiç bedeli karşılaştırılır. Hasar telafisinin ücreti rayiç bedelle örtüşüyorsa, bu durumda aracın rayiç bedeli ödenir. Ağır hasar kaydı bulunan bir aracın sigorta işlemlerinde ise zarar karşılanır.