Uzun yıllar süren, büyük emeklerle hayata geçirdiğin yaşam alanları, inşaat süresince pek çok riskle karşı karşıya kalır. Peki, sen bu olası risklere karşı önlem alıyor musun? Bu noktada devreye giren inşaat sigortası, inşaat sigortası genel şartları doğrultusunda inşaat tamamlanana kadar meydana gelen, beklenmedik zararlara karşı güvence sağlayan bir mühendislik sigortası türüdür.

İnşaat sigortası nedir?

Sigorta konusunu teşkil eden değerler, inşaat süresi içerisinde önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğranması halini güvence altına alan bir mühendislik sigortasıdır.

İnşaat sigortası zorunlu mu?

Bina Tamamlama Sigortası Zorunlu mu? Bina tamamlama sigortası, bina yapımı ve projelerin yarım bırakılması veya hiç başlamaması riskine karşı inşaat firmaları için bina tamamlama sigortası zorunlu hale getirilmiştir.

İnşaat sigortası ne zaman başlar?

İnşaat Sigortası ne zaman başlar, aşamaları nelerdir? Şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez.

İnşaat all risk sigortası neleri kapsar?

İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigortadır. İnşaat sahasında gerçekleşen ve poliçe üzerinde istisna edilmeyen ani ve beklenmedik tüm hasarları karşılayan bir üründür.